Ngày đăng: 23/02/2024

Hợp tác trong và ngoài nước

  • Rectangle 1613.png

ĐỐI TÁC VIỆN TRƯỜNG

Chuyên mục "Đối tác Viện trường" là nơi cập nhật các thông tin mới nhất về mối quan hệ hợp tác giữa Bệnh viện phổi trung ương và các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu y khoa. Nơi đây, chúng tôi chia sẻ những tiến bộ, dự án chung, và sự kiện giữa bệnh viện với các trường đại học, viện nghiên cứu, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác, phát triển chuyên môn và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tìm hiểu thêm bằng cách bấm vào link sau: 

Link truy cập "Đối tác viện trường"

TIN HOẠT ĐỘNG

Chuyên mục "Tin hoạt động" dành riêng cho việc cung cấp các tin tức, cập nhật về hoạt động của mục Hợp tác trong và ngoài nước, thuộc Chương trình đào tạo chỉ đạo tuyến của Bệnh viện phổi trung ương. Từ các buổi làm việc, hội thảo, đến các dự án phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác, chuyên mục này là cầu nối thông tin giữa chương trình và cộng đồng, nhằm tăng cường sự hiểu biết và hỗ trợ từ các bên liên quan.

Tìm hiểu thêm bằng cách bấm vào link sau: 

Link truy cập "Tin hoạt động"

MẠNG LƯỚI ĐỐI TÁC VIỆN - TRƯỜNG

Đang cập nhật