Đào tạo & Chỉ đạo tuyến

Đào tạo

Củng cố công tác tổ chức và thống nhất quản lý các hoạt động đào tạo tại Bệnh viện để phát huy hết khả năng của đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao và các cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại của Bệnh viện.

Chỉ đạo tuyến

Nâng cao năng lực y tế cho các bệnh viện trong hệ thống lao và bệnh phổi, công tác chỉ đạo tuyến kết hợp 1816, khám chữa bệnh từ xa.

Mạng lưới Đào tạo & Chỉ đạo tuyến

Thực hiện công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, luân phiên cán bộ nhằm đưa những dịch vụ kỹ thuật y tế chất lượng cao đến gần dân, góp phần thực hiện công bằng và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

Sự kiện - Hội thảo, hội nghị khoa học

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm

Hợp tác trong và ngoài nước

Tăng cường hợp tác quốc tế, tổ chức các hoạt động hội thảo, hội nghị khoa học có mời các chuyên gia đầu ngành về Bệnh phổi tới chia sẻ và cập nhật kiến thức chuyên môn cho các cán bộ tại Bệnh viện

Công bố cơ sở thực hành lâm sàng

Tải về các công bố cơ sở thực hành lâm sàng mới nhất

Thông tin liên lạc

Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến

  • Điện thoại: 024 324 74160
  • Email: ttdtcdtbvp@gmail.com