Đào tạo

LỊCH KHAI GIẢNG

Tìm hiểu thêm

DANH MỤC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

Tìm hiểu thêm

XÁC NHẬN THỰC HÀNH

Quy định về quy trình quản lý học viên, sinh viên từ các cơ sở Giáo dục đến thực hành tại Bệnh viện Phổi Trung ương