BSCKII. Nguyễn Thu Thủy

Nguyễn Thu Thủy 1.png

Phụ trách Khoa Lao hô hấp

BSCKII. Nguyễn Thu Thủy

Quá trình công tác

Từ 1995-1996 Bác sĩ khoa Nội 4,
1996- 2005 Bác sĩ phòng chỉ đạo
chương trình, 2005-2015 Bác sĩ
khoa Nội tổng hợp, 2015- 5/2023
Bác sĩ Phó trưởng khoa lao hô hấp,
T5/ 2023 đến nay Phụ trách khoa lao
hô hấp

Thành tích nổi bật

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm; 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, ; có 5 bằng khen bộ y tế
Công trình nghiên cứu:
- Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân chậm trễ trong chẩn đoán Lao cột sống ở người lớn (2012-2014)
- Triển khai thực hiện chiến lược FAST trong chẩn đoán Lao phổi tại BV phổi TW (2016)
- Đặc điểm lâm sàng và Cận lâm sàng trong chẩn đoán Bệnh phổi nhiễm trùng do Non-
Turbeculous Mycobacteria (NTM) (2017)

- Chẩn đoán và điều trị Giảm mẫn cảm thuốc lao hàng 1 đường uống (2019)
- Đặc điểm lâm sàng và Cận lâm sàng, kết quả điều trị ban đầu ở bệnh nhân Bệnh phổi do NTM (2020)