BSCKII. Phạm Đình Đồng

BS Phạm Đình Đồng 1.png

Phó Trưởng khoa Nhi

BSCKII. Phạm Đình Đồng

Quá trình công tác

- Tháng 04/2013 đến tháng 10/2021 giảng viên Bộ môn lao và bệnh phổi Đại học Y Hà Nội, BS điều trị khoa Nhi.

- Tháng 11/2021 đến nay Phó Trưởng khoa Nhi, giảng viên Bộ môn lao và bệnh phổi Đại học Y Hà Nội.

Thành tích nổi bật

- 02 Bằng khen cấp Bộ.

- 01 Bằng khen Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai.