ThS.BSCKII. Nguyễn Hữu Trí

ThS Nguyễn Hữu Trí.png

Trưởng Khoa Nội tổng hợp

ThS.BSCKII. Nguyễn Hữu Trí