ThS. BS. Nguyễn Quang Hòa

Ths Nguyễn Quang Hòa.png

Trưởng khoa Hồi sức tích cực

ThS. BS. Nguyễn Quang Hòa