ThS. BSCKII. Cung Văn Tấn

BS Cung Văn Tấn.png

Trưởng khoa Cấp cứu

ThS. BSCKII. Cung Văn Tấn