ThS.BSCKII. Hà Thị Tuyết Trinh

BS Tuyết Trinh.png

Trưởng khoa Khám bệnh

ThS.BSCKII. Hà Thị Tuyết Trinh

Trình độ chuyên môn / Chuyên ngành

Thạc sĩ, Bác sĩ CKII

Quá trình công tác

 • 06/1998 - 11/1998 : Bác sĩ học việc tại khoa Nội 4, Viện Lao và Bệnh phổi Trung ương.
 • 12/1998- 7/2005: Bác sĩ khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương.
 • 8/2005-5/2007: Bác sĩ khoa Lao phổi mới, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương.
 • 5/2007-4/2010: Phó Trưởng khoa, khoa Lao phổi mới, Bệnh viện Phổi Trung ương.
 • 5/2010-11/2012: Phó Trưởng khoa, Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, Bệnh viện Phổi Trung ương.
 • 12/2012-4/2021: Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phổi Trung ương.
 • 05/2021- Nay: Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phổi Trung ương.

Thành tích nổi bật

 • Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ho ra máu do lao phổi mới và lao phổi đã điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương từ 6/2003-6/2004 – Đề tài Thạc sĩ bảo vệ thành công.
 • Bước đầu nhân xét tác dụng của Biphennyl Dimethyl Decacboxylate và Arginin trong hỗ trợ điều trị lao phổi tại khoa Lao phổi mới, Bệnh viện Phổi Trung ương -   Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2008).
 • Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và các yếu tố nguy cơ - Đề tài Bác sĩ chuyên khoa II bảo vệ thành công năm 2015.
 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2003, 2006, 2013, 2021, 2022.