ThS. BSCKII. Nguyễn Lê Nhật Minh

bs5.png

Trưởng khoa Nội soi chẩn đoán và can thiệp

ThS. BSCKII. Nguyễn Lê Nhật Minh

Trình độ chuyên môn / Chuyên ngành

 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II.
 • Chức danh: Trưởng khoa.
 • Đơn vị công tác: Khoa Nội soi chẩn đoán và can thiệp.
 • Trình độ chuyên môn: Nội soi, Lao và bệnh phổi.

Quá trình công tác

 • 2002 - 2003: Bác sĩ hợp đồng khoa Soi phế quản – Viện Lao và bệnh phổi Trung ương.
 • 2003 - 2008: Bác sĩ khoa Soi phế quản - Bệnh viện Lao và bệnh phổi Trung ương.
 • 2008 - 2014: Phó trưởng khoa Nội soi chẩn đoán và can thiệp – Bệnh viện Phổi Trung ương.
 • 2014 - Nay: Trưởng khoa Nội soi chẩn đoán và can thiệp – Bệnh viện Phổi Trung ương.

Thành tích

 • Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả nội soi màng phổi ống nửa cứng nửa mềm ở người bệnh tràn dịch màng phổi chưa rõ nguyên nhân – Đề tài Thạc sĩ bảo vệ thành công.
 • Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị dị vật hít phải bỏ qua ở người lớn bằng nội soi phế quản ống mềm– Đề tài BSCKII bảo vệ thành công.
 • Giải nhì Hội thao sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội – chủ trì Trung ương Đoàn TN và Bộ Y tế.
 • Chiến sĩ thi đua: 2014,2015,2018,2019,2020,2021,2022.