TS.BS. Nguyễn Khắc Tráng

TS Nguyễn Khắc Tráng.png

Trưởng khoa Ngoại tổng hợp

TS.BS. Nguyễn Khắc Tráng

Trình độ chuyên môn / Chuyên ngành

Tiến sĩ ngoại chấn thương chỉnh hình.

Quá trình công tác

  • Vào viện ngày 10/1/1993. Học  thạc sĩ ngoại khoa từ 2007 đến 2009 tại trường Đại học Y Hà Nội, học tiến sĩ chấn thương chỉnh hình từ 2015 đến 2019 tại trường Đại học Y Hà Nội.
  • Giữ chức vụ trưởng khoa Ngoại tổng hợp từ 2013 đến nay.

Thành tích nổi bật

Đạt danh hiệu:

  • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ 2012 đến 2022.
  • Bằng khen của thủ tướng chính phủ năm 2019.