Y học thường thức

KIỂM SOÁT BỆNH PHỔI VÀ NÂNG CAO SỨC KHOẺ HÔ HẤP

Thấu hiểu những lo lắng của người dân về sức khoẻ hô hấp, Bệnh viện Phổi Trung Ương đã cho ra mắt kênh thông tin Y Học Thường Thức với sứ mệnh cung cấp những thông tin y khoa gần gũi, thiết thực và dễ áp dụng trong đời sống.