HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

KHÁM BỆNH ĐA KHOA THEO YÊU CẦU

Khoa Khám bệnh Đa khoa Theo yêu cầu ra đời là một trong những khát vọng của Bệnh viện nhằm mục đích nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giúp cho người bệnh được điều trị toàn diện với chất lượng cao, góp phần vào tiến trình thanh toán bệnh lao của Bệnh viện nói riêng và của cả nước nói chung.

DỊCH VỤ KHÁM BỆNH CHUYÊN KHOA

Khoa Khám bệnh chuyên khoa thực hiện khám chuyên khoa sâu về các bệnh lý hô hấp, phổi, bệnh lý lao ngoài phổi,.. Đến với khoa Khám bệnh chuyên khoa, người bệnh sẽ được tư vấn, chỉ định điều trị ngoại trú hoặc nội trú dựa trên kết quả lâm sàng cũng như được hướng dẫn, tư vấn giáo dục sức khỏe, tiêm chủng vắc xin phế cầu, v.v...

VỀ BỆNH VIỆN

VÌ SỨC KHỎE PHỔI NGƯỜI VIỆT NAM

Bệnh viện Phổi Trung ương mang sứ mệnh tiên phong trong cuộc chiến chống lại bệnh lao phổi, là ngọn hải đăng dẫn lối cho công tác chăm sóc và phục hồi sức khỏe phổi cho toàn dân và khách hàng quốc tế.